Paciga s.r.o.
Ľudskosť, dôstojnosť, empatia.

0903 596 364 | 0948 110 109

Pohrebné a kamenárske služby Poprad

Sme prvou pohrebnou službou v regióne, ktorá prináša nové poznatky a trendy priamo do praxe. Naše služby zabezpečujeme maximálne citlivo, na vysokej profesionálnej úrovni. Postaráme sa o všetky náležitosti spojené s dôstojnou rozlúčkou, vrátane medzinárodnej prepravy.
Naša rodinná spoločnosť "Pohrebné a kamenárske služby Paciga s.r.o." vznikla 24.05.2018 v Spišskej Belej, ako priamy nástupca spoločnosti Archa Belá s.r.o. Ponúkame komplexné kamenárske služby a zabezpečujeme vlastné smútočné kytice a vence.

Zastihlo Vás úmrtie blízkej osoby a neviete ako zariadiť pohreb?
Obráťte sa na nás.

Naše pobočky

Spišská BeláSpišská Belá PopradPoprad

Opustili nás