Paciga s.r.o.

Úmrtie doma

  • Ihneď volajte pohotovostnú službu na t.č.: 112.

Pohotovostná služba vyšle lekára, ktorý vykoná prehliadku zosnulého, kde zisťuje príčinu, okolnosti a čas smrti. Každý je povinný lekárovi poskytnúť informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Po prehliadke lekár vypisuje tlačivo "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí ". Lekár v ňom uvedie aj to, či je potrebné vykonať pitvu, alebo je možné telo zosnulého pochovať bez pitvy.

  • Ak lekár nariadi pitvu, jeho povinnosťou je privolať na prepravu zosnulého, pohrebnú službu, ktorá je zazmluvnená a platená "Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou " /ÚDZS/.
  • Úlohou tejto pohrebnej služby je vykonať prepravu zosnulého na príslušné obvodné patologické pracovisko aj s vypísanou dokumentáciou od lekára. V našom regióne je to v Poprade.
  • Pozostalí nie sú povinní si u tejto pohrebnej služby, objednávať ďalšie služby.
  • Pohrebnú službu, pre prevoz a zabezpečenie poslednej rozlúčky s Vašim drahým zosnulým, si vyberte sami podľa vlastného uváženia.
  • Nedajte sa ovplyvniť a zneužiť Vaše momentálne psychické rozpoloženie, pretože nikto nemá právo rozhodnúť o tom, kto Vám bude zabezpečovať pohrebné služby, len VY.
  • Ak sa rozhodnete, že ďalšie služby si chcete objednať u nás, kedykoľvek nás kontaktujte na t.č.: 0903 596 364, alebo 0948 110 109.
  • Ak je možné zosnulého pochovať bez pitvy, kedykoľvek nás kontaktujte na t.č.: 0903 596 364, alebo 0948 110 109.
  • Spolu dohodneme ďalší postup všetkých náležitosti pohrebu. Po dohode s Vami bude zosnulý prevezený a uložený do chladiaceho zariadenia / Spišská Belá, Švábovce, Hozelec, Výborná / , alebo máte možnosť využiť našu službu - prenosné chladenie.