Paciga s.r.o.

Informácie pre pozostalých

Postup pri úmrtí

Pri vybavovaní pohrebu pre zosnulého si pripravte tieto doklady :

 • občiansky preukaz zosnulého
 • Váš občiansky preukaz, ako obstarávateľa pohrebu
 • kartičku poistenca zosnulého
 • oblečenie pre zosnulého, ak žiadne nemáte, môžte si u nás zakúpiť komplexnú sadu :  odev pre zosnulého. (muži - spodné prádlo,ponožky, topánky, košeľa, kravata a oblek, ženy - spodné prádlo, silonky, topánky, blúzka, kostým a šatka)   

 

Ak nemôžete nájsť doklady :

 • nepodliehajte panike, spolu to neskôr vyriešime.

Úmrtie doma

 • Ihneď volajte pohotovostnú službu na t.č.: 112.

Pohotovostná služba vyšle lekára, ktorý vykoná prehliadku zosnulého, kde zisťuje príčinu, okolnosti a čas smrti. Každý je povinný lekárovi poskytnúť informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Po prehliadke lekár vypisuje tlačivo "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí ". Lekár v ňom uvedie aj to, či je potrebné vykonať pitvu, alebo je možné telo zosnulého pochovať bez pitvy.

 • Ak lekár nariadi pitvu, jeho povinnosťou je privolať na prepravu zosnulého, pohrebnú službu, ktorá je zazmluvnená a platená "Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou " /ÚDZS/.
 • Úlohou tejto pohrebnej služby je vykonať prepravu zosnulého na príslušné obvodné patologické pracovisko aj s vypísanou dokumentáciou od lekára. V našom regióne je to v Poprade.
 • Pozostalí nie sú povinní si u tejto pohrebnej služby, objednávať ďalšie služby.
 • Pohrebnú službu, pre prevoz a zabezpečenie poslednej rozlúčky s Vašim drahým zosnulým, si vyberte sami podľa vlastného uváženia.
 • Nedajte sa ovplyvniť a zneužiť Vaše momentálne psychické rozpoloženie, pretože nikto nemá právo rozhodnúť o tom, kto Vám bude zabezpečovať pohrebné služby, len VY.
 • Ak sa rozhodnete, že ďalšie služby si chcete objednať u nás, kedykoľvek nás kontaktujte na t.č.: 0903 596 364, alebo 0948 110 109.
 • Ak je možné zosnulého pochovať bez pitvy, kedykoľvek nás kontaktujte na t.č.: 0903 596 364, alebo 0948 110 109.
 • Spolu dohodneme ďalší postup všetkých náležitosti pohrebu. Po dohode s Vami bude zosnulý prevezený a uložený do chladiaceho zariadenia / Spišská Belá, Švábovce, Hozelec, Výborná / , alebo máte možnosť využiť našu službu - prenosné chladenie.

Úmrtie v nemocnici

V prípade úmrtia Vašej blízkej osoby v nemocnici, v domove sociálnych služieb, alebo v zariadení pre seniorov Vás bude kontaktovať poverený zamestnanec daného zariadenia. Oznámi Vám, či obhliadajúci lekár nariadil pitvu, alebo nie.
 • Ak lekár nariadi pitvu, jeho povinnosťou je privolať na prepravu zosnulého, pohrebnú službu, ktorá je zazmluvnená a platená "Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou " /ÚDZS/.
 • Úlohou tejto pohrebnej služby je vykonať prepravu zosnulého na príslušné obvodné patologické pracovisko aj s vypísanou dokumentáciou od lekára. V našom regióne je to v Poprade.
 • Pozostalí nie sú povinní si u tejto pohrebnej služby, objednávať ďalšie služby.
 • Pohrebnú službu, pre prevoz a zabezpečenie poslednej rozlúčky s Vašim drahým zosnulým, si vyberte sami podľa vlastného uváženia.
 • Nedajte sa ovplyvniť a zneužiť Vaše momentálne psychické rozpoloženie, pretože nikto nemá právo rozhodnúť o tom, kto Vám bude zabezpečovať pohrebné služby, len VY.

 • Ak sa rozhodnete, že ďalšie služby si chcete objednať u nás, kedykoľvek nás kontaktujte na t.č.: 0903 596 364, alebo 0948 110 109.
 • Ak je možné zosnulého pochovať bez pitvy, kedykoľvek nás kontaktujte na t.č.: 0903 596 364, alebo 0948 110 109.
 • Spolu dohodneme ďalší postup všetkých náležitosti pohrebu. Po dohode s Vami bude zosnulý prevezený a uložený do chladiaceho zariadenia / Spišská Belá, Švábovce, Toporec, Výborná / , alebo máte možnosť využiť našu službu - prenosné chladenie.

Úmrtie za nejasných okolností

Ihneď kontaktuje Políciu a Pohotovostnú zdravotnícku službu na jednotnom t.č.: 112.
Následne po vyhodnotení situácie, polícia, alebo lekár privolajú zazmluvnenú pohrebnú službu. Úlohou tejto pohrebnej služby je vykonať prepravu zosnulého na príslušné obvodné patologické pracovisko aj s vypísanou dokumentáciou od lekára. V našom regióne je to v Poprade.
 • Pozostalí nie sú povinní si u tejto pohrebnej služby, objednávať ďalšie služby.
 • Pohrebnú službu, pre prevoz a zabezpečenie poslednej rozlúčky s Vašim drahým zosnulým, si vyberte sami podľa vlastného uváženia.
 • Nedajte sa ovplyvniť a zneužiť Vaše momentálne psychické rozpoloženie, pretože nikto nemá právo rozhodnúť o tom, kto Vám bude zabezpečovať pohrebné služby, len VY.

 • Ak sa rozhodnete, že ďalšie služby si chcete objednať u nás, kedykoľvek nás kontaktujte na t.č.: 0903 596 364, alebo 0948 110 109.
 • Spolu dohodneme ďalší postup všetkých náležitosti pohrebu. Po dohode s Vami bude zosnulý prevezený a uložený do chladiaceho zariadenia / Spišská Belá, Švábovce, Toporec, Výborná / , alebo máte možnosť využiť našu službu - prenosné chladenie.

Úmrtie v zahraničí

V prípade úmrtia Slovenského občana v zahraničí zabezpečí konzulárne pracovisko veľvyslanectva SR, prípadne konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí SR, urýchlené vyrozumenie príbuzných zosnulého na Slovensku.

 • Ak sa rozhodnete, že si chcete u nás objednať službu : preprava zosnulých zo zahraničia, kedykoľvek nás kontaktujte na t.č.: + 421 903 596 364 .
 • Máte možnosť využiť samotnú prepravu, spolu s vybavením všetkých potrebných dokumentov v zahraničí, pre pochovanie zosnulého na Slovensku.

Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka. Vypláca ju Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, na základe podania tlačiva " Žiadosť o príspevok na pohreb ". Túto žiadosť Vám potvrdí pohrebná služba, ktorá Vám poskytla služby spojené s pochovaním zosnulého. K žiadosti je potrebné doložiť fotokópie Úmrtného listu a faktúry od pohrebnej služby.

Výška príspevku je v súčasnosti :

 • 79.67 Eur.