Paciga s.r.o.

Naše ciele

  • byť stabilnou pohrebnou službou, ktorá koná čestne na vysokej profesionálnej úrovni, kde pozostalí budú mať istotu, že o ich najbližších bude s úctou postarané od prevzatia tela zosnulého až po jeho uloženie do hrobu
  • neustále sa zlepšovať, napredovať a vzdelávať sa v poskytovaní pohrebných služieb
  • pre pozostalých byť tou najlepšou a najdôstojnejšou pohrebnou službou v regióne
  • u našich zamestnancov vybudovať hrdosť na firmu, pretože si uvedomujeme, že sú to práve oni, ktorí svojou poctivou prácou a empatiou pomáhajú  pozostalým v ťažkých životných chvíľach