Paciga s.r.o.

Úmrtie za nejasných okolností

Ihneď kontaktuje Políciu a Pohotovostnú zdravotnícku službu na jednotnom t.č.: 112.
Následne po vyhodnotení situácie, polícia, alebo lekár privolajú zazmluvnenú pohrebnú službu. Úlohou tejto pohrebnej služby je vykonať prepravu zosnulého na príslušné obvodné patologické pracovisko aj s vypísanou dokumentáciou od lekára. V našom regióne je to v Poprade.
  • Pozostalí nie sú povinní si u tejto pohrebnej služby, objednávať ďalšie služby.
  • Pohrebnú službu, pre prevoz a zabezpečenie poslednej rozlúčky s Vašim drahým zosnulým, si vyberte sami podľa vlastného uváženia.
  • Nedajte sa ovplyvniť a zneužiť Vaše momentálne psychické rozpoloženie, pretože nikto nemá právo rozhodnúť o tom, kto Vám bude zabezpečovať pohrebné služby, len VY.

  • Ak sa rozhodnete, že ďalšie služby si chcete objednať u nás, kedykoľvek nás kontaktujte na t.č.: 0903 596 364, alebo 0948 110 109.
  • Spolu dohodneme ďalší postup všetkých náležitosti pohrebu. Po dohode s Vami bude zosnulý prevezený a uložený do chladiaceho zariadenia / Spišská Belá, Švábovce, Toporec, Výborná / , alebo máte možnosť využiť našu službu - prenosné chladenie.