Paciga s.r.o.

Kamenárstvo

Ponúkame kompletné kamenárske služby :

  • výkop a zásyp hrobu, vývoz zeminy
  • výstavba betónových hrobiek
  • uzatvorenie betónových hrobiek po pohrebnom obrade
  • predaj a montáž žulových pomníkov, náhrobných tabúľ, urnových schránok, kahancov, svietnikov
  • dopísanie údajov na náhrobné tabule  
  • demontáž starých hrobov, odvoz a likvidácia sutiny a betónu
 

Pomníky a náhrobné tabule