Paciga s.r.o.

Pohrebné služby

 • poskytujeme v mestách : Spišská Belá, Poprad, Kežmarok, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa a ich okolí

Postaráme sa o všetky náležitosti spojené s dôstojnou rozlúčkou od prevzatia tela zosnulého, až po jeho uloženie do hrobu, prípadne zabezpečenie kremácie.

Ponúkame Vám :

 • výber rakvy, oblečenie pre zosnulého, vence, kytice
 • prepravu zosnulého, vrátane zo zahraničia
 • uloženie tela zosnulého do rakvy a jeho konečnú úpravu
 • výber a tlač smútočných oznámení - parte
 • výber a výrobu spomienkových plastových kartičiek
 • vybavenie dokumentov na matričnom úrade, prípadne v zahraničí
 • zabezpečenie pohrebného obradu v spolupráci s kňazom, pri občianskom pohrebe s rečníkom
 • hudobný doprovod / reprodukovaná hudba, dychovka, husle /
 • drevené kríže, futrá
 • poradenská a konzultačná činnosť
 • poskytnutie stanu a dekorácie pohrebného miesta