Paciga s.r.o.

Pohrebné služby

Pohrebné služby

 • poskytujeme v mestách : Spišská Belá, Poprad, Kežmarok, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa a ich okolí

Postaráme sa o všetky náležitosti spojené s dôstojnou rozlúčkou od prevzatia tela zosnulého, až po jeho uloženie do hrobu, prípadne zabezpečenie kremácie.

Ponúkame Vám :

 • výber rakvy, oblečenie pre zosnulého, vence, kytice
 • prepravu zosnulého, vrátane zo zahraničia
 • uloženie tela zosnulého do rakvy a jeho konečnú úpravu
 • výber a tlač smútočných oznámení - parte
 • výber a výrobu spomienkových plastových kartičiek
 • vybavenie dokumentov na matričnom úrade, prípadne v zahraničí
 • zabezpečenie pohrebného obradu v spolupráci s kňazom, pri občianskom pohrebe s rečníkom
 • hudobný doprovod / reprodukovaná hudba, dychovka, husle /
 • drevené kríže, futrá
 • poradenská a konzultačná činnosť
 • poskytnutie stanu a dekorácie pohrebného miesta

Rakvy

Pohrebná limuzína

Vážení naši zákazníci,

naša pohrebná služba, Pohrebné a kamenárske služby Paciga s.r.o., Vám prináša ako prvá v regióne novinku :

Pohrebná limuzína, Mercedes Benz E 270.

Týmto Vám prinášame opäť vyšší štandard našich služieb, za nezmenené ceny !
 

Prenosné chladenie zosnulých

 • ideálne využitie v Domovoch sociálnych zariadení, domovoch pre seniorov, kde schladenie zosnulého pomôže pracovníkom zachovať (udržať) jeho telesné pozostatky v dôstojnom stave do príchodu obhliadajúceho lekára
 • umožní Vám rozlúčiť sa so svojím zosnulým, priamo doma až do dňa pohrebu
 • telo zosnulého je chladené na - 8°C
 • jednorázové chladiace kazety sú biologicky rozložiteľné, vďaka čomu chránia životné prostredie
 • ide o špeciálne vyvinutú technológiu, na základe dlhoročných skúsenosti výrobcu v oblasti pohrebníctva

 

Technické parametre

Chladiaca kazeta MT 10
Rozmery : 360x660x18 mm
Chladiaca plocha : 1,2 m 2
Spojenie s prístrojom MT 100 : spojovacím ventilom MT 15


Prístroj MT 100
Napájanie : 230 V / 50 Hz
Prietok kvapaliny : 0.9 m 3 / hod
Prevádzkový tlak : 1,0 MPa


Ponúkame :

 • prenájom prenosného chladenia pre obstarávateľa pohrebu, ktorý realizuje naša pohrebná služba
 • predaj prenosného chladenia iným pohrebným službám, domovom seniorov, sociálnym zariadeniam, samosprávam ...


Sme jediný dodávateľ na Slovensku.

Preprava zosnulých zo zahraničia

Od začiatku nášho pôsobenia bola nami zrealizovaná medzinárodná preprava zosnulých, z týchto krajín : Maďarsko, Česko, Rakúsko, Chorvátsko, Belgicko, Holandsko, Nemecko, Dánsko a Švajčiarsko.

Naša spoločnosť "Pohrebné a kamenárske služby "Paciga s.r.o.", patrí k jednej z najmladších pohrebných služieb v regióne, ale svojimi službami, sme predbehli iné pohrebné služby v okolí. 

Svojimi skúsenosťami :

 •  Vám pomôžeme s vybavením, všetkých potrebných potvrdení, povolení a úradných prekladov, potrebných k medzinárodnej preprave       
 •  Zrealizujeme medzinárodnú prepravu zosnulého na Slovensko
 •  Vám vybavíme v zahraničí všetky potrebné dokumenty k preprave a pochovaniu zosnulého na Slovensku.

Kamenárstvo

Ponúkame kompletné kamenárske služby :

 • výkop a zásyp hrobu, vývoz zeminy
 • výstavba betónových hrobiek
 • uzatvorenie betónových hrobiek po pohrebnom obrade
 • predaj a montáž žulových pomníkov, náhrobných tabúľ, urnových schránok, kahancov, svietnikov
 • dopísanie údajov na náhrobné tabule  
 • demontáž starých hrobov, odvoz a likvidácia sutiny a betónu
 

Pomníky a náhrobné tabule